Kontakt

Adresy mailowe do osób kierujących Zarządem Głównym Sekcji Spawalniczej a także Prezesów poszczególnych oddziałów znajdują się w zakładce Zarząd i Oddziały.

W sprawach związanych z prowadzeniem strony internetowej proszę wypełnić poniższy formularz.